Emulsja Gruntująca Uniwersalna Dk-150

jest preparatem wiążącym przeznaczonym do prac wykończeniowych w budownictwie. Pod względem fizycznym stanowi mieszankę dyspersji polimerowej, chemicznych dodatków modyfikujących oraz wody. Ma płynną konsystencję o białym zabarwieniu. Proces wiązania produktu zachodzi w trakcie odparowania wody. Wiązanie jest procesem nieodwracalnym.

Karta techniczna

kliknij aby pobrać

Zwiększa przyczepność zapraw i farb
Neutralizuje pył i zabrudzenia powierzchni
Wyrównuje chłonnośc podłoży budowlanych

PRZEZNACZENIE

Emulsja Gruntująca Dk-150 znajduje zastosowanie: • do zwiększania przyczepności do podłoża powłok malarskich oraz wszelkich zapraw budowlanych we wnętrzach jak i na zewnątrz budynków. We wewnątrz Dk-150 zalecany jest szczególnie do zwiększania przyczepności tynków gipsowych, klejów go glazury, gładzi tynkowych, tynków strukturalnych oraz farb akrylowych. Na zewnątrz Dk-150 wydatnie zwiększa przyczepność klejów, tynków i farb w systemach dociepleń, klejów do mocowania ceramicznych okładzin elewacyjnych, oraz glazury na tarasach i schodach.

Do zmniejszania i wyrównywania chłonności podłoży w przypadkach, gdy zbyt duże lub nierównomierne odciąganie wody ma decydujące znaczenie dla jakości wykonania robót lub warunków dojrzewania zapraw. Ze względu na jakość robót, użycie gruntu zalecane jest szczególnie przy wykonywaniu powłok malarskich, cienkowarstwowych wylewek podłogowych oraz gładzi tynkowych. Natomiast ze względu na dojrzewanie zapraw, gruntowanie zalecane jest przed wykonywaniem tynków oraz samopoziomujących wylewek anhydrytowych. • do związywania lub neutralizowania szkodliwego działania pyłu, luźnych drobin oraz zabrudzeń powierzchni podłoża, które są najczęstszą przyczyną rozwarstwiania się wszelkich cienkowastwowych zapraw budowlanych.

PRZECIWWSKAZANIA

Produktu nie należy stosować na metale, szkło, tworzywa sztuczne, farby silikatowe oraz powierzchnie pokryte tłuszczami. Niewskazane jest również stosowanie go w miejscach podlegających stałemu zawilgoceniu, bowiem brak możliwości odparowania wody uniemożliwia proces wiązania polimeru. W przypadku bardzo gładkich powierzchni betonowych należy przeprowadzić próby skuteczności. Gruntu nie należy nakładać w zbyt wielu warstwach ani dopuszczać, by podczas gruntowania podłóg tworzyły się kałuże. Zbyt gruba warstwa gruntu po wyschnięciu tworzy cienką powłokę gładkiego tworzywa, która może doprowadzić do obniżenia przyczepności podłoża.

WŁAŚCIWOŚCI

Kolor  w postaci mokrej emulsji ma kolor mleczno biały, natomiast po wyschnięciu jest bezbarwny

Czas wiązania

Czas wysychania i wiązania gruntu uzależniony jest głównie od temperatury otoczenia, chłonności podłoża oraz warunków przewietrzania. W warunkach +20°C i dobrego przewietrzania, grunt użyty w ilości ok. 0,2 l/m² wysycha i wiąże w ciągu 1 godziny. Większa ilość gruntu, niższa temperatura otoczenia, podwyższona wilgotność lub brak przewietrzania wydłuża czas wiązania i wysychania emulsji. UWAGA: W temperaturze poniżej +10°C proces wiązania nie zachodzi w ogóle. Pomimo odparowania wody z zaprawy nie następuje usieciowienie polimeru, a w konsekwencji produkt nie wpływa na podwyższenie przyczepności zapraw do podłoża.

Paroprzepuszczalność

Wyschnięta i związana powłoka Emulsji Gruntującej Dk-150 nie stanowi bariery dla pary wodnej, o ile nie będzie nałożona więcej niż w dwóch warstwach.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Przed przystąpieniem do gruntowania należy usunąć z podłoża obsypujące się stare warstwy oraz nietrwałe powłoki malarskie. Zatłuszczone powierzchnie – jeżeli występują – należy zmyć wodą pod ciśnieniem lub detergentami. Produkt należy nakładać na suchą powierzchnię, bowiem woda ze zwilżonego podłoża rozcieńcza emulsję, co w efekcie obniża przyczepność kolejnej warstwy

TECHNOLOGIA PRACY
Emulsję Gruntującą UNIWERSALNĄ Dk-150 należy nakładać prosto z kanistra pędzlem, wałkiem lub poprzez natrysk. Kolejne warstwy zapraw lub klejów można nakładać po wyschnięciu emulsji. W przypadku bardzo chłonnych podłoży dopuszcza się rozcieńczanie emulsji wodą w stosunku 1 część wody na 2 części emulsji. Jeżeli emulsja jest używana wyłącznie w celu związania pyłu można ją rozcieńczać w stosunku 1:1. Prace należy prowadzić w temperaturze minimum +10 °C.

PAKOWANIE I SKŁADOWANIE
Produkt pakowany jest w kanistry o objętości netto 5 litrów. UWAGA: Produkt należy przechowywać w temperaturze od 0° do +40°C. W przypadku zamrożenia produktu, po rozmrożeniu emulsja nadal zachowuje swoje właściwości w zakresie podstawowych wymogów. UWAGA: Spiętrzanie palet jest zabronione. Ignorowanie tego zakazu grozi utratą sztywności kanistrów, przewróceniem się spiętrzonych palet i w konsekwencji narażeniem towaru na zniszczenie, a przebywających w pobliżu ludzi na utratę życia lub zdrowia.

GWARANCJE
Producent gwarantuje zachowanie podstawowych cech produktu w okresie 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu, o ile będzie stosowany zgodnie z przeznaczeniem oraz z ogólnie przyjętą sztuką budowlaną.

Dane techniczne

Zawartość dyspersji polimerowej 15% 
Wydajność ok. 0,2 litra/m²
Temperatura aplikacji od +10°C
Ciężar właściwy 1,02 kg/dm3
Temperatura przechowywania od 0°C do +40°C