Gips szpachlowy ZBROJONY Gs-10

jest suchą mieszanką gipsową do zastosowań wewnętrznych przewidzianą do samodzielnego przygotowania bezpośrednio przed zastosowaniem poprzez wymieszanie z wodą. Potrójne zbrojenie sprawia że gips jest bardzo mocny i wytrzymały. Gips Alfa daje ultratwarde połączenie, co przekłada się na wytrzymałość na spękania i idealnie nadaje się do uzupełniania ubytków i pęknięć. Gips Beta zapewnia masie biały kolor oraz komfortową konsytencję, dzięki czemu łatwo Gs-10 wciskać w wąskie szczeliny pomiędzy płyty g-k. Wzmocnienie polimerami zapewnia elastyczność oraz wysoką odporność na pęknięcia w miejscach łączenia.

ZAMÓW Z DOSTAWĄ D DOMU

DLACZEGO Gs-10 JEST NAJMOCNIEJSZY?

Sprawdź jak Gs-10 wypada na tle konkurencji w badaniach na wytrzymałość. Sprawdzaliśmy 3 parametry: przyczepność do płyt gipsowo-kartonowych; wytrzymałość na zginanie bez zbrojenia; wytrzymałość na zginanie z taśmą papierową. Wyniki odpowiedzą na pytanie: czy rzeczywiście Gips Szpachlowy Megaron Gs-10 jest najmocniejszy?

PRZEZNACZENIE

Produkt przeznaczony jest do łączenia płyt gipsowo-kartonowych. Służy również do naprawiania spękanych tynków, wypełniania ubytków, bruzd i pęknięć w powierzchniach mineralnych.

PRZECIWWSKAZANIA

Produktu nie należy stosować na metale, szkło i tworzywa sztuczne. Niewskazane jest również stosowanie go na podłoża zawilgocone, objęte korozją biologiczną oraz takie, w których nie zakończyły się procesy wiązania innych spoiw mineralnych. Niezalecane jest stosowanie produktu w miejscach podlegających stałemu zawilgoceniu oraz w pomieszczeniach, w których wilgotność powietrza na stałe przekracza 70%. Okresowa zwiększona wilgotność w kuchniach i łazienkach nie jest szkodliwa.

POTRÓJNIE ZBROJONY Gs-10

WŁAŚCIWOŚCI

Kolor Biały

Czas wiązania

Czas wiązania, czyli czas przydatności do użycia od momentu zmieszania z wodą, zależy od temperatury otoczenia oraz ilości wody użytej do zarobienia zaprawy. W temperaturze +20°C i przy stosunku wody do spoiwa 1:2,5 czas wiązania wynosi około 45 min. Niższa temperatura oraz większa ilość wody zarobowej wydłuża czas wiązania, natomiast wyższa temperatura oraz mniejsza ilość wody czas wiązania skraca. W temperaturze poniżej +5°C reakcja wiązania niemal całkowicie ustaje.

Czas otwarty pracy

Czas otwarty pracy, czyli możliwość wyrównywania i poprawiania zaprawy nałożonej na podłoże uzależniony jest od chłonności podłoża oraz grubości nałożonej warstwy. W przypadku kilkumilimetrowej warstwy nałożonej na niechłonne podłoże czas otwarty pracy wydłuża się praktycznie do momentu rozpoczęcia reakcji wiązania.

Czas wysychania

Czas wysychania związanego produktu zależy od grubości warstwy, temperatury otoczenia oraz warunków przewietrzania. Gdy warstwa Gipsu Szpachlowego ma kilka milimetrów, a temperatura otoczenia jest niska, czas wysychania może wynosić nawet kilka dni. W skrajnych przypadkach przy braku wentylacji i wysokiej wilgotności powietrza gips nie wysycha w ogóle.

Wytrzymałość

Warstwa gipsu szpachlowego uzyskuje pełną wytrzymałość i przyczepność dopiero po prawidłowym zakończeniu procesu wiązania i całkowitym wyschnięciu zaprawy. Zanim wyschnie może być miękka i sprawiać wrażenie nie w pełni związanej. Podobnie jak wszystkie spoiwa gipsowe, związana zaprawa, ale jeszcze mokra ma ok. 30% wytrzymałości osiąganej po wyschnięciu.

Grubość warstwy

W przypadku łączenia płyt profilowanych fabrycznie zalecana szerokość szczelin przeznaczonych do spoinowania nie powinna przekraczać 3-5 mm. Krawędzie profilowane na miejscu budowy należy ściąć ukośnie pod kątem 45° oraz wzmocnić Emulsją Gruntującą Megaron Dk-150 i montować ze szczeliną 1-2 mm. W zależności od potrzeb np. w przypadku uzupełniania ubytków, możliwe jest nakładanie warstw grubszych niż 5 mm. Gips Szpachlowy Zbrojony zawiera dodatek w postaci suchych polimerów. Połączenie podwójnie uzupełniających się spoiw, gipsowego i polimerowego, zapewnia wiązanie nawet najcieńszych warstw bez ryzyka utraty wewnętrznej spójności gipsu. Możliwe jest więc stosowanie warstw cieńszych niż 1 mm.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

W przypadku spoinowania płyt kartonowo-gipsowych przed rozpoczęciem prac należy odpowiednio przygotować powierzchnię styków płyt. Płyty powinny być trwale przymocowane do konstrukcji nośnej, suche, pozbawione pyłu, kurzu. Dla płyt profilowanych fabrycznie zalecana szerokość szczelin przeznaczonych do spoinowania nie powinna przekraczać 3-5 mm. Krawędzie profilowane na miejscu budowy należy ściąć ukośnie pod kątem 45° oraz wzmocnić Emulsją Gruntującą Megaron Dk-150 i montować ze szczeliną 1-2 mm. W narożnikach i kątach obsadzić kątowniki.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Do zarobienia zaprawy należy używać wyłącznie czystej wody, najlepiej pitnej o temperaturze od +5 do +30°C w proporcjach 0,3 l wody na 1 kg spoiwa. Zaprawę można mieszać ręcznie lub mechanicznie używając wolnoobrotowych mieszarek elektrycznych z mieszadłem przeznaczonym do gładzi. W przypadku ręcznego mieszania suchy produkt należy wsypywać do wody, tak aby jego porcje same namakały i opadały na dno. Czynność należy kontynuować, aż do wchłonięcia całej wody. Po dokładnym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do użycia. W przypadku mieszania mechanicznego, suchy produkt należy jednorazowo wsypać do odmierzonej ilości wody i nie czekając, aż namoknie, dokładnie wymieszać do uzyskania jednorodnej masy. Na początku mieszania zaprawa jest rzadsza, co ułatwia mieszanie. Po około 1 minucie od momentu wsypania produktu do wody zaczyn gęstnieje. Po dalszych 2-3 min. gęstość zaprawy osiąga ostateczną konsystencję. W przypadku otrzymania zbyt rzadkiej lub zbyt gęstej zaprawy należy dodać odpowiednią ilość suchego produktu lub wody i ponownie wymieszać. Czynność korygowania gęstości można przeprowadzić najwyżej w ciągu pierwszych 10 minut. Zaprawę należy przygotowywać wyłącznie w nierdzewnych naczyniach pozbawionych resztek związanego gipsu.

TECHNOLOGIA PRACY

Spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych bez taśmy wzmacniającej

Do spoinowania płyt bez taśmy wzmacniającej należy stosować dedykowane do tego płyty gipsowo-kartonowe z krawędziami profilowanymi fabrycznie lub płyty profilowane na miejscu budowy. Odpowiednio wyprofilowana krawędź powinna być ścięta ukośnie pod kątem 45°, wzmocniona Emulsją Gruntującą Megaron Dk-150 i zamontowana ze szczeliną 1-2 mm. Płyty profilowane fabrycznie powinno się montować ze szczeliną 3-5 mm. Prace należy rozpocząć od wypełnienia rozrobioną masą Gs-10 przestrzeni pomiędzy krawędziami płyt. Należy to zrobić za pomocą szpachelki, trzymając ją pod kątem umożliwiającym dokładne wciśnięcie masy w szczelinę a następnie pozostawić do wyschnięcia. Po 24 godzinach nałożyć rzadszą warstwę wyrównującą i wygładzić poprzez szlifowanie siatką poliwęglanową lub papierem ściernym nr 80-150. W celu ułatwienia pracy drugą warstwę można wykonać z gładzi gipsowej, która łatwiej poddaje się obróbce np. Megaron Gt-120 lub Gs-1. Przed malowaniem należy usunąć pył lub związać go Emulsją Gruntującą Megaron Dk-150.

Spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych z taśmą wzmacniającą

Spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych z taśmą wzmacniającą Zatopienie taśmy wzmacniającej w pierwszej warstwie Gipsu Szpachlowego nie jest konieczne jednak jej użycie zwielokrotnia wytrzymałość spoiny. Tak wykonane spoinowanie jest bardziej wytrzymałe od samej płyty g-k.

Uzupełnianie ubytków i pęknięć w tynkach mineralnych

Przed przystąpieniem do uzupełniania ubytków i pęknięć należy usunąć z podłoża obsypujące się stare warstwy, nietrwałe powłoki malarskie oraz pył powstały po szlifowaniu spodniej warstwy gładzi. Brud, tłuszcz oraz sadzę – jeżeli występują – należy zmyć wodą pod ciśnieniem lub detergentami. Produkt należy nakładać wyłącznie na podłoże trwałe, czyste i suche. Naprawę powierzchni należy wykonywać miejscowo, wciskając masę w miejsce ubytku. Po związaniu wygładzić rzadszą zaprawą lub gładzią gipsową np. Megaron Gt-120 lub Gs-1.

PAKOWANIE I SKŁADOWANIE

Produkt pakowany jest w opakowania 20 kg w trzywarstwowe papierowe worki wentylowe z jedną warstwą przeciwwilgociową. Należy go przechowywać w suchych warunkach i w nieotwartych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze od 0 do +40°C. Palety można składować jedną na drugą maksymalnie w trzech warstwach.

GWARANCJE

Produkt zachowuje swoje właściwości i zgodność z normą europejską PN-EN 13963:2014 przez okres do 12 miesięcy od daty produkcji, o ile jest poprawnie składowany i przechowywany. Produkt posiada Deklarację Właściwości Użytkowych oraz Atest Państwowego Zakładu Higieny.

odcień bieli

wytrzymałość

elastyczność

Dane techniczne

Początek wiązania 30-45 min.
Zawartość spoiwa gipsowego mniej niż 50 % masy
Wytrzymałość na zginanie 250 N
Przyczepność do płyty g-k > 0,25 N/mm²
Wagowe proporcje wody do produktu 0,3:1
Zgodność z normą europejską EN 13963:2014 T
emperatura aplikacji od +5° do +30°C
Odsiew na sicie 200 μm nie więcej niż 0,04%

Karta techniczna

kliknij aby pobrać

atest pzh

kliknij aby pobrać