Gips szpachlowy FRANCUSKI Gs-2

jest suchą mieszanką gipsową do zastosowań wewnętrznych przewidzianą do samodzielnego przygotowania bezpośrednio przed zastosowaniem poprzez wymieszanie z wodą.

Karta techniczna

kliknij aby pobrać

atest pzh

kliknij aby pobrać

Uniwersalny
Wypełnianie ubytków i pęknięć w tynkach
Łączenie płyt gipsowo-kartonowych z taśmą wzmacniającą

odcień bieli

wytrzymałość

elastyczność

PRZEZNACZENIE

Produkt służy do łączenia płyt gipsowo-kartonowych oraz do wykonywania gładzi gipsowych pod powłoki malarskie i tapety. Przeznaczony jest również do wypełniania ubytków, bruzd i pęknięć w tynkach.

PRZECIWWSKAZANIA

Produktu nie należy stosować na metale, szkło, tworzywa sztuczne, materiały drewnopochodne, na bardzo gładkie prefabrykaty betonowe oraz do montażu i łączenia płyt gipsowo-kartonowych. Niewskazane jest również stosowanie go na podłoża zawilgocone, objęte korozją biologiczną oraz takie, w których nie zakończyły się procesy wiązania innych spoiw mineralnych. Niezalecane jest stosowanie produktu w miejscach podlegających stałemu zawilgoceniu oraz w pomieszczeniach, w których wilgotność powietrza na stałe przekracza 70%. Okresowa zwiększona wilgotność w kuchniach i łazienkach nie jest szkodliwa.

WŁAŚCIWOŚCI

Kolor Jasnoszary

Czas wiązania

Czas wiązania, czyli czas przydatności do użycia od momentu zmieszania z wodą w temperaturze +20°C i przy stosunku wody do spoiwa 1:2 wynosi około 1,5 godziny. Niższa temperatura oraz większa ilość wody zarobowej wydłuża czas wiązania, natomiast wyższa temperatura oraz mniejsza ilość wody czas wiązania skraca. W temperaturze poniżej +5°C reakcja wiązania niemal całkowicie ustaje. UWAGA: Po upływie 1,5 godziny od momentu zmieszania z wodą zaprawa może być jeszcze miękka i wydawać się niezwiązana, jednak po tym czasie produkt nie nadaje się do dalszego stosowania. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może po wyschnięciu doprowadzić do spękania powierzchni lub utraty wewnętrznej spójności gładzi.

Czas otwarty pracy

Czas otwarty pracy, czyli możliwość wyrównywania i poprawiania zaprawy nałożonej na podłoże uzależniony jest od chłonności podłoża oraz grubości nałożonej warstwy – wynosi średnio około 15 min. Gdy warstwa gładzi jest cienka, a podłoże bardzo chłonne czas ten może skrócić się do 2-3 min., natomiast w przypadku kilkumilimetrowej warstwy nałożonej na niechłonne podłoże czas otwarty pracy wydłuża się praktycznie do momentu rozpoczęcia reakcji wiązania.

Czas wysychania

Warstwa gładzi gipsowej uzyskuje pełną wytrzymałość i przyczepność dopiero po prawidłowym zakończeniu procesu wiązania i całkowitym wyschnięciu zaprawy. Zanim wyschnie może być miękka i sprawiać wrażenie nie w pełni związanej. Podobnie jak wszystkie spoiwa gipsowe, związana zaprawa, ale jeszcze mokra ma ok. 30% wytrzymałości osiąganej po wyschnięciu.

Wytrzymałość

Produkt uzyskuje pełną wytrzymałość i przyczepność dopiero po prawidłowym zakończeniu procesu wiązania i całkowitym wyschnięciu zaprawy. Zaprawa zanim wyschnie może być miękka i sprawiać wrażenie nie w pełni związanej. Podobnie jak wszystkie spoiwa gipsowe, związana zaprawa, ale jeszcze mokra ma ok. 30% wytrzymałości osiąganej po wyschnięciu. Podczas wiązania i wysychania gładź nie kurczy się.

Grubość warstwy

Zalecana grubość nakładania wynosi od 1 do 4 mm, jednak w zależności od potrzeb, jednorazowo można nakładać warstwę o znacznie większej grubości, o ile pozwoli na to konsystencja zaprawy. Przy nakładaniu warstw cieńszych niż 1 mm zachodzi ryzyko odparowania wody zanim zakończy się reakcja wiązania, a co za tym idzie gładź nie uzyska właściwości nośnych pod powłoki malarskie lub tapety. Podczas wiązania i wysychania nie kurczy się.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

W przypadku spoinowania płyt kartonowo-gipsowych przed rozpoczęciem prac Gips Szpachlowy FRANCUSKI, stosowany zgodnie z przeznaczeniem, nie wymaga żadnych zabiegów związanych z przygotowaniem podłoża. W przypadku uzupełniania ubytków i innych prac remontowych przed przystąpieniem do pracy należy usunąć pył, obsypujące się stare warstwy oraz nietrwałe powłoki malarskie, jak farba wapienna czy klejowa. Brud, tłuszcz oraz sadzę należy zmyć wodą pod ciśnieniem lub detergentami. Produkt należy nakładać wyłącznie na podłoże trwałe, czyste i suche.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Do zarobienia zaprawy należy używać wyłącznie czystej wody, najlepiej pitnej o temperaturze od +5 do +30°C w proporcjach 0,4 l wody na 1 kg spoiwa. Zaprawę można mieszać ręcznie lub mechanicznie używając wolnoobrotowej mieszarki mechanicznej z mieszadłem przeznaczonym do gładzi gipsowych. W przypadku ręcznego mieszania suchy produkt należy wsypywać do wody, tak aby porcje produktu same namakały i opadały na dno. Czynność należy kontynuować, aż do wchłonięcia całej wody. Po dokładnym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do użycia. W przypadku mieszania mechanicznego, suchy produkt należy jednorazowo wsypać do odmierzonej ilości wody i nie czekając, aż namoknie, dokładnie wymieszać do uzyskania jednorodnej masy. Na początku mieszania zaprawa jest rzadsza, co ułatwia mieszanie. Po około 1 min. od momentu wsypania produktu do wody zaczyn gęstnieje. Po dalszych 2-3 min. gęstość zaprawy osiąga ostateczną konsystencję. W przypadku otrzymania zbyt rzadkiej lub zbyt gęstej zaprawy należy dodać odpowiednią ilość suchego produktu lub wody i ponownie wymieszać. Czynność korygowania gęstości można przeprowadzić najwyżej w ciągu pierwszych 10 minut. Zaprawę należy przygotowywać wyłącznie w nierdzewnych naczyniach pozbawionych resztek związanego gipsu. Mokre prace należy wykonywać w temperaturze od +5 do +30°C.

TECHNOLOGIA PRACY

Spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych z taśmą wzmacniającą
Przy spoinowaniu płyt gipsowo-kartonowych niezbędne jest zatopienie w pierwszej warstwie spoiny taśmy wzmacniającej z papieru, włókniny lub włókna szklanego. Taśmą należy również wzmacniać styki płyt z innymi sąsiadującymi powierzchniami. Po związaniu pierwszej, nośnej warstwy nakłada się drugą, wyrównującą warstwę. W celu ułatwienia pracy drugą warstwę można wykonać z gładzi gipsowej, która łatwiej poddaje się obróbce np. Megaron Gt-120 lub Gs-1.

Wygładzanie na sucho
Technologia wygładzania na sucho polega na jednorazowym lub dwukrotnym nałożeniu gładzi na mokro. Po całkowitym wyschnięciu powierzchni szlifuje się nierówności ręcznie za pomocą papieru ściernego lub gąbki nr 80 – 120. Wyszlifowaną warstwę gładzi, jeżeli nadal nie jest idealnie równa, należy uzupełnić miejscowo rzadszą zaprawą, poczekać aż zwiąże, wyschnie i ponownie wyszlifować. Zeszlifowana i odpylona powierzchnia może mieć wiele drobnych dziurek, które są efektem obecności pęcherzyków powietrza w zaprawie. Należy je wypełnić rzadką zaprawą rozprowadzoną na całej powierzchni “na ostro”, tzn. trzymając pacę pod dużym kątem w stosunku do powierzchni.

Wygładzanie na mokro
Technologia wygładzania na mokro polega na trzy-czterokrotnym nakładaniu coraz cieńszych warstw, które za każdym razem niwelują coraz drobniejsze nierówności. Kolejne warstwy gładzi powinny być nakładane dopiero po związaniu poprzedniej, tj. po upływie min. 2-3 godzin. Zaprawa na kolejne warstwy powinna być rzadsza od poprzedniej. Ostatnią warstwę nakłada się na wyschniętą powierzchnię rozprowadzając zaprawę “na ostro”, tj. trzymając pacę pod dużym kątem w stosunku do powierzchni. Metoda wygładzania na mokro zapewnia mocniejszą powierzchnię, mniejsze zużycie materiału oraz brak zapylenia. Gotowa gładź gipsowa użyta na całej powierzchni nie wymaga gruntowania przed malowaniem. Gruntowanie wskazane jest jedynie dla wyrównania różnego stopnia chłonności powierzchni gładzi i innych sąsiadujących podłoży.
UWAGA: W przypadku nakładania cienkich warstw nie wolno dopuścić do wyschnięcia nałożonego produktu przed upływem czasu wiązania. Do wszelkich mokrych prac należy używać czystych narzędzi z nierdzewnej stali, a do szlifowania szlifierek mechanicznych.

Uzupełnianie ubytków i pęknięć w tynkach mineralnych
Naprawę powierzchni należy wykonywać miejscowo, wciskając masę w miejsce ubytku, dostosowując jej grubość do głębokości ubytku lub pęknięcia. Po związaniu wygładzić rzadszą zaprawą lub gładzią gipsową np. Megaron Gt-120 lub Gs-1.
UWAGA: Przy nakładaniu warstw cieńszych niż 1 mm zachodzi ryzyko odparowania wody zanim zakończy się reakcja wiązania, a co za tym idzie gładź nie uzyska właściwości nośnych. Do wszelkich mokrych prac należy używać czystych narzędzi z nierdzewnej stali. Mokre prace należy wykonywać w temperaturze od +5 do +30°C.

PAKOWANIE I SKŁADOWANIE
Produkt pakowany jest w trzywarstwowe papierowe worki wentylowe z jedną warstwą przeciwwilgociową. Należy go przechowywać w suchych warunkach i w nieotwartych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze do 0 do +40°C. Palety można składować jedną na drugą maksymalnie w trzech warstwach

GWARANCJE
Produkt zachowuje swoje właściwości i zgodność z normą europejską PN-EN 13279-1:2009 i PN-EN 13963:2014 przez okres do 12 miesięcy od daty produkcji, o ile jest poprawnie składowany i przechowywany. Produkt posiada Deklaracje Właściwości Użytkowych oraz Atest Państwowego Zakładu Higieny.

Dane techniczne

Początek wiązania 90 min.
Zawartość spoiwa gipsowego mniej niż 50 % masy
Wytrzymałość na zginanie ≥ 1,0 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 2,0 N/mm²
Przyczepność do płyty g-k > 0,9 N/mm²
Wagowe proporcje wody do produktu 0,4:1
Wydajność 1kg/dm3 zaprawy
Zużycie przy warstwie 1 mm ok. 1kg/m²
Zgodność z normą europejską EN 13963
Temperatura aplikacji od +5° do +30°C