INWESTUJEMY

W POMYSŁY
zobacz nasze nowości

innowacyjne technologie

BADANIA I ROZWÓJ

Prace badawczo-rozwojowe stanowią bardzo istotną część działalności Megaron S.A. Staramy się nie tylko ulepszać istniejące rozwiązania ale też kreować całkiem nowe koncepcje. Aktywnie prowadzimy projekty badawczo-rozwojowe i wdrażamy ich rezultaty. Nasza wykwalifikowana kadra inżynierów, łączy najnowsze technologie ze znajomością potrzeb rynku chemii budowlanej w Polsce. W rezultacie powstają innowacyjne produkty tworzone na skutek opracowywania rozwiązań problemów naszych Klientów.

W celu wykonywania poszczególnych prac badawczych w 2019 roku uruchomiliśmy nowe, większe laboratorium i nieustannie poszerzamy park maszynowy. Nasze inwestycje są finansowane ze środków własnych a także ze środków Unii Europejskiej.

Projekty

Projekt

Opracowanie technologii ponownego wykorzystania materiałów odpadowych w produkcji lekkich materiałów wykończeniowych w MEGARON S.A.

Projekt: Opracowanie technologii ponownego wykorzystania materiałów odpadowych w produkcji lekkich materiałów wykończeniowych w MEGARON S.A. (POIR 2014-2020 „szybka ścieżka”).

Megaron podejmuje wyzwanie opracowania wyrobu lżejszego i tańszego w produkcji (również bardziej ekologicznego), niż najlepsze, dostępne na rynku tego typu materiały wykończeniowe, jednocześnie przy zachowaniu cech fizycznych użytkowych, zapewniających oczekiwaną (a nawet lepszą od dotychczasowych osiągnięć) funkcjonalność.

Projekt

Zakup aparatury B+R w celu uruchomienia długofalowego programu badań nad właściwościami technicznymi oraz jakością nowych produktów MEGARON S.A.

Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy Megaron S.A. poprzez rozwój aktywności Działu B+R i wdrożenie programu badań dedykowanego nowym i dotychczasowym produktom firmy.

W wyniku wdrożenia programu badań, firma Megaron S.A. wprowadzi na rynek 3 innowacyjne na skalę kraju produkty – lekkie tynki na bazie gipsów i lekkie gotowe gładzie szpachlowe oraz farby.

Przetargi

Przetarg

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup stanowiska do badania mrozoodporności

Przetarg

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup kontenerów

Przetarg

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup grubościomierza

Przetarg

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup komory szoków termicznych

Przetarg

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup stanowiska do testów wyrobów do izolacji cieplnej w badaniu reakcji na ogień

Przetarg

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup urządzenia do badań skurczu i spęcznienia materiałów

Przetarg

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup aparatu Perfotest

Przetarg

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup maszyny wytrzymałościowej do badania styropianu

Przetarg

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup maszyny do badań odporności na ścieranie Bohmego

Przetarg

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup komory do badań paroprzepuszczalności

Przetarg

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup urządzenia do badań udarności

Przetarg

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup maszyny do badania ściskania i zginania

Przetarg

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup komory klimatycznej

Przetarg

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup komory klimatyczno – starzeniowej

Przetarg

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup twardościomierza

Przetarg

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup maszyny do badań wodoszczelności

Przetarg

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup wstrząsarki laboratoryjnej

Przetarg

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup wagosuszarki i wag labotatoryjnych

Przetarg

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup wanny laboratoryjnej

Przetarg

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup pieca laboratoryjnego

Przetarg

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup stołów laboratoryjnych i stołu wibracyjnego

Przetarg

Zapytanie ofertowe dot. spektofotometru
Protokół postępowania przetargowego dot. spektrofotometru

Przetarg

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup maszyny wytrzymałościowej

Przetarg

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup pull-off testerów

Przetarg

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup mikroskopu optycznego

Przetarg

Zapytanie ofertowe na zakup mieszalników do zapraw

Protokół postępowania o udzielnie zamówienia na zakup mieszalników do zapraw

Przetarg

Zapytanie ofertowe na zakup połyskomierza oraz aparatu do badań szorowalności na mokro

Protokół postępowania o udzielnie zamówienia na połyskomierza i aparatudo badań szorowalności na mokro

Przetarg

Zapytanie ofertowe – badania i doradztwo

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego – badania i doradztwo

Megaron S.A.

ul. Pyrzycka 3 e,f, 70-892 Szczecin

NIP 852-05-08-938, REGON 810403202,

KRS 0000301201

Numer BDO 000006191

Wszelkie prawa zastrzeżone Megaron S.A. 2020. Filmy promocyjne: Remedy-Brand