Gładź gipsowo-polimerowa
PROFESSIONAL Gv-15

jest suchą mieszanką gipsową do zastosowań wewnętrznych przewidzianą do samodzielnego przygotowania bezpośrednio przed zastosowaniem poprzez wymieszanie z wodą

Karta techniczna

kliknij aby pobrać

atest pzh

kliknij aby pobrać

Odporna na wiele błędów wykonawczych
Wysoka wytrzymałość mechaniczna
Wzmocniona polimerami

podatność na szlifowanie

elastyczność

PRZEZNACZENIE

Produkt służy do wykonywania wewnętrznych gładzi gipsowych jako podłoże pod powłoki malarskie i tapety. Służy również do wypełniania ubytków i pęknięć w tynkach mineralnych.

PRZECIWWSKAZANIA

Produktu nie należy stosować na metale, szkło i tworzywa sztuczne. Niewskazane jest również stosowanie go na podłoża zawilgocone, objęte korozją biologiczną oraz takie, w których nie zakończyły się procesy wiązania innych spoiw mineralnych. Niezalecane jest stosowanie produktu w miejscach podlegających stałemu zawilgoceniu oraz w pomieszczeniach, w których wilgotność powietrza na stałe przekracza 70%. Okresowa zwiększona wilgotność w kuchniach i łazienkach nie jest szkodliwa.


WŁAŚCIWOŚCI

 

Kolor Biały

Czas wiązania

Czas wiązania, czyli czas przydatności do użycia od momentu zmieszania z wodą, zależy od temperatury otoczenia oraz ilości wody użytej do zarobienia zaprawy. W temperaturze +20°C i przy stosunku wody do spoiwa 1:2 czas wiązania wynosi około 1,5 godziny. Niższa temperatura i większa ilość wody zarobowej czas ten wydłuża, natomiast wyższa temperatura i mniejsza ilość wody czas wiązania skraca. W temperaturze poniżej 5°C reakcja wiązania niemal całkowicie ustaje.

Czas otwarty pracy

Czas otwarty pracy, czyli możliwość wyrównywania i poprawiania zaprawy nałożonej na podłoże uzależniony jest od chłonności podłoża oraz grubości nałożonej warstwy – wynosi średnio około 20 min. Gdy warstwa gładzi jest cienka, a podłoże bardzo chłonne czas ten może skrócić się do 3-5 min., natomiast w przypadku kilkumilimetrowej warstwy nałożonej na niechłonne podłoże czas otwarty pracy wydłuża się praktycznie do momentu rozpoczęcia reakcji wiązania.

Czas wysychania

Czas wysychania Czas wysychania związanego produktu zależy od grubości warstwy, temperatury otoczenia oraz warunków przewietrzania. Warstwa grubości 1 mm w wentylowanych pomieszczeniach przy temp. +20°C wysycha w ciągu 2-3 godzin.

Grubość warstwy

Kombinacja obydwu spoiw pozwala na nakładanie warstw o całkowicie dowolnej grubości. Możliwe jest również nakładanie warstw cieńszych niż 1 mm bez ryzyka utraty wewnętrznej spójności gładzi, jaka może nastąpić w gładziach gipsowych, gdy woda odparuje zanim zakończy się reakcja wiązania gipsu. Produkt uzyskuje pełną wytrzymałość i przyczepność dopiero po prawidłowym zakończeniu procesu Gv-15 dostępne opakowanie: 20 KG z wiązania i całkowitym wyschnięciu zaprawy. Podobnie jak wszystkie spoiwa gipsowe, związana zaprawa – ale jeszcze mokra – ma około 30% wytrzymałości osiąganej po wyschnięciu. Podczas wiązania i wysychania gładź nie kurczy się.

Elastyczność

Dzięki polimerom, które nadają warstwie gipsu elastyczność, gładź PROFESSIONAL ma wysoką odporność na spękania powierzchni, zarysowania i łuszczenie się farby, co jest częstym następstwem powstałym pod wpływem drgań użytkowych i naturalnych naprężeń podłoża podczas eksploatacji pomieszczeń.

Odporność na rozwarstwianie

Wyróżniającą cechą gładzi PROFESSIONAL jest niezawodność. Polega ona na odporności produktu na wiele błędów wykonawstwa, małej wrażliwości na niesprzyjające warunki pogodowe i zróżnicowane podłoża, a także na niezawodnej trwałości gładzi.

Zwiększona wytrzymałość

Jednoczesne wiązania spoiwa gipsowego i polimerowego podwyższa wytrzymałość mechaniczną i przyczepność gładzi do podłoża bez obniżania jej podatności na szlifowanie. Wysoki komfort pracy. Zawartość spoiwa polimerowego czyni zaprawę bardziej plastyczną, stabilną i nieklejącą się do narzędzi.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Produkt przewidziany jest do stosowania bez gruntowania na wszelkie typowe podłoża budowlane, jak: tynki wapienne, cementowe i gipsowe, bloczki gipsowe, beton, gazobeton, płyty g-k oraz trwałe powłoki malarskie z farby emulsyjnej, ftalowej i olejnej. Wcześniejsze moczenie podłoża nie jest zalecane. Przed przystąpieniem do pracy należy usunąć pył, obsypujące się stare warstwy oraz nietrwałe powłoki malarskie, jak farba wapienna czy klejowa. Brud, tłuszcz oraz sadzę należy zmyć wodą pod ciśnieniem lub detergentami.

TECHNOLOGIA PRACY

Do zarobienia zaprawy należy używać wyłącznie czystej wody, najlepiej pitnej, o temperaturze od +5°C do +30°C w proporcjach 0,4 l wody na 1 kg spoiwa. Zaprawę można mieszać ręcznie lub mechanicznie używając wolnoobrotowej mieszarki mechanicznej z mieszadłem przeznaczonym do gładzi gipsowych. W przypadku ręcznego mieszania suchy produkt należy wsypywać do wody, tak aby porcje produktu same namakały i opadały na dno. Czynność należy kontynuować, aż do wchłonięcia całej wody. Po dokładnym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do użycia. W przypadku mieszania mechanicznego, suchy produkt należy jednorazowo wsypać do odmierzonej ilości wody i nie czekając, aż namoknie, dokładnie wymieszać do uzyskania jednorodnej masy. Na początku mieszania zaprawa jest rzadsza, co ułatwia mieszanie. Po około 1 min. od momentu wsypania produktu do wody zaczyn gęstnieje. Po dalszych 2-3 min. gęstość zaprawy osiąga ostateczną konsystencję. W przypadku otrzymania zbyt rzadkiej lub zbyt gęstej zaprawy należy dodać odpowiednią ilość suchego produktu lub wody i ponownie wymieszać. Czynność korygowania gęstości można przeprowadzić najwyżej w ciągu pierwszych 10 minut. Zaprawę należy przygotowywać wyłącznie w nierdzewnych naczyniach pozbawionych resztek związanego gipsu.

PAKOWANIE I SKŁADOWANIE

Produkt pakowany jest w opakowania 20 kg w trzywarstwowe papierowe worki wentylowe z jedną warstwą przeciwwilgociową. Należy go przechowywać w suchych warunkach i w nieotwartych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze od 0 do +40°C. Palety można składować jedną na drugą maksymalnie w trzech warstwach.

GWARANCJE

Produkt zachowuje swoje właściwości i zgodność z normą europejską PN-EN 13279-1:2009 przez okres do 12 miesięcy od daty produkcji, o ile jest poprawnie składowany i przechowywany. Produkt posiada Deklarację Właściwości Użytkowych oraz Atest Państwowego Zakładu Higieny. 

Dane techniczne

Początek wiązania 90 min.
Zawartość spoiwa gipsowego mniej niż 50 % masy
Wytrzymałość na zginanie ≥ 1,0 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 2,0 N/mm²
Przyczepność do podłoża betonowego 0,9 N/mm²
Wagowe proporcje wody do produktu 0,4:1
Wydajność 1kg / dm3 zaprawy
Zużycie przy warstwie 1 mm ok. 1kg/m²
Zgodność z normą europejską EN 13279-1:2009
Temperatura aplikacji od +5° do +30°C
Szlifowanie maszynowe