Biała gotowa gładź polimerowa
BEZPYŁOWA Df-16

jest zaprawą budowlaną przeznaczoną do wewnętrznych prac wykończeniowych. Pod względem chemicznym stanowi mieszankę surowców mineralnych, dyspersji polimerowej, chemicznych dodatków modyfikujących oraz wody. Ma konsystencję pasty. Proces wiązania produktu zachodzi w trakcie odparowywania wody z zaprawy. Wiązanie jest procesem nieodwracalnym.

Karta techniczna

kliknij aby pobrać

atest pzh

kliknij aby pobrać

Szpachlowanie ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń
Wypełnianie ubytków i pęknięć w tynkach
Łatwe szlifowanie

odcień bieli

podatność na szlifowanie

elastyczność

PRZEZNACZENIE
Produkt przeznaczony jest do bezpyłowego wygładzania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynków oraz do wypełniania drobnych rys i ubytków. Tworzy trwałe podłoże pod powłoki malarskie oraz tapety. Df-16 można stosować na wszelkie mineralne podłoża budowlane oraz stare powłoki malarskie, w tym również na farbę olejną i emulsyjną, o ile podłoże jest trwałe, czyste i suche.

PRZECIWWSKAZANIA
Produktu nie należy stosować na metale, szkło i tworzywa sztuczne. Niewskazane jest również stosowanie go na podłoża zawilgocone, objęte korozją biologiczną oraz takie, w których nie zakończyły się procesy wiązania innych spoiw mineralnych. Przed nałożeniem nie należy moczyć powierzchni wodą, ani gruntować niesprawdzonymi gruntami (więcej w części ”Przygotowanie podłoża”). Niezalecane jest stosowanie produktu w miejscach podlegających stałemu zawilgoceniu oraz w pomieszczeniach, w których wilgotność powietrza na stałe przekracza 70%. Okresowa, zwiększona wilgotność w kuchniach i łazienkach nie jest szkodliwa. Produktu nie należy stosować do wypełniania ubytków głębszych niż 5 mm.

WŁAŚCIWOŚCI

Brak pyłu podczas szlifowania

Ogromną zaletą gładzi Df-16 jest możliwość uzyskania gładkiej powierzchni bez konieczności szlifowania. Szlifowanie na sucho, zalecane w przypadku typowych gładzi polimerowych, powoduje powstanie dużej ilości uciążliwego pyłu. Bezpyłowe wykonywanie gładzi metodą obróbki na mokro, zalecane dla gładzi Df-16, pozwala zredukować ilość pyłu do minimum. Komfort pracy Główną zaletą produktu jest także gotowość do natychmiastowego zastosowania po otwarciu opakowania. Df-16 zaleca się używać prosto z wiadra bez jakichkolwiek zabiegów przygotowawczych. Kolejną ważną zaletą jest możliwość przerywania i wznawiania pracy w dowolnym momencie. Po zakończeniu pracy wiadro należy szczelnie zamknąć, a po kolejnym otwarciu produkt można używać ponownie. Elastyczność Cechą charakterystyczną gładzi polimerowych jest ogromna elastyczność, która jest nieporównywalnie większa od najbardziej elastycznych gładzi gipsowych. Takie właściwości zapewnia łańcuchowa budowa spoiwa polimerowego, która tworzy w strukturze produktu elastyczną sieć powiązań. UWAGA: Produkt osiąga trwałość struktury, elastyczność i odpowiednią przyczepność dopiero po całkowitym wyschnięciu.

Komfort pracy

Główną zaletą produktu jest także gotowość do natychmiastowego zastosowania po otwarciu opakowania. Df-16 zaleca się używać prosto z wiadra bez jakichkolwiek zabiegów przygotowawczych. Kolejną ważną zaletą jest możliwość przerywania i wznawiania pracy w dowolnym momencie. Po zakończeniu pracy wiadro należy szczelnie zamknąć, a po kolejnym otwarciu produkt można używać ponownie

Elastyczność

Cechą charakterystyczną gładzi polimerowych jest ogromna elastyczność, która jest nieporównywalnie większa od najbardziej elastycznych gładzi gipsowych. Takie właściwości zapewnia łańcuchowa budowa spoiwa polimerowego, która tworzy w strukturze produktu elastyczną sieć powiązań. UWAGA: Produkt osiąga trwałość struktury, elastyczność i odpowiednią przyczepność dopiero po całkowitym wyschnięciu 

Komfort pracy

Dzięki ultralekkim wypełniaczom gładź jest szczególnie plastyczna w nakładaniu i przyjazna w obróbce. Cechuje ją łatwość szlifowania połączona z niewielką ilością pyłu towarzyszącego tej czynności. Dużą zaletą

produktu jest gotowość do natychmiastowego zastosowania po otwarciu opakowania. Dv-25 zaleca się używać prosto z wiadra bez jakichkolwiek zabiegów przygotowawczych. Ważną zaletą jest też możliwość przerywania i wznawiania pracy w dowolnym momencie. Po zakończeniu pracy wiadro należy szczelnie zamknąć, a po kolejnym otwarciu produkt można używać ponownie.

Grubość warstwy do 5 mm

Gładź Df-16 można jednorazowo nakładać do 5 mm grubości. W przypadku zastosowania grubszych warstw po wyschnięciu mogą pojawić się spękania powierzchni.

Czas wiązania i wysychania

Czas wiązania i wysychania uzależniony jest od tempa odparowania wody z zaprawy. W przypadku warstwy o grubości 1 mm, w warunkach +20°C i dobrego przewietrzania, zaprawa wysycha i wiąże w ciągu 1-2 godzin. Niższa temperatura otoczenia, podwyższona wilgotność lub brak przewietrzania wydłuża czas wiązania i wysychania zaprawy. UWAGA: W temperaturze poniżej +10°C proces wiązania nie zachodzi w ogóle. Pomimo odparowania wody z zaprawy nie następuje usieciowienie polimeru, a w konsekwencji produkt nie uzyskuje wewnętrznej spójności i trwałości.

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed przystąpieniem do wygładzania należy usunąć z podłoża obsypujące się stare warstwy, nietrwałe powłoki malarskie oraz pył powstały po szlifowaniu spodniej warstwy gładzi. Brud, tłuszcz oraz sadzę – jeżeli występują – należy zmyć wodą pod ciśnieniem lub detergentami. Produkt należy nakładać wyłącznie na podłoże trwałe, czyste i suche. Zwilżanie podłoża jest niewskazane, bowiem obniża przyczepność produktu. Zaleca się gruntowanie podłoża Emulsją Gruntującą Dk-150 Megaron. W przypadku stosowania innych gruntów konieczne jest sprawdzenie ich jakości oraz współdziałania z gładzią Df-16 poprzez praktyczne próby w warunkach docelowego zastosowania. Gruntowanie zmniejsza chłonność podłoża, a tym samym pozwala na uniknięcie zbyt szybkiego wyschnięcia gładzi. Ułatwia to proces wykonania bezpyłowej obróbki na mokro.

TECHNOLOGIA PRACY

Wygładzanie bezpyłowe metodą na mokro

Wygładzanie należy rozpocząć od uzupełnienia ubytków i nierówności, pamiętając, że stosując Df-16, nie mogą być one większe niż 5 mm. Następnie należy nanieść właściwą warstwę gładzi o grubości do 5 mm na całej gładzonej powierzchni i wstępnie ją wyrównać. Po przeschnięciu, gdy naniesiony materiał już nie przywiera do dłoni zwilżyć powierzchnię poprzez delikatny natrysk lub przetrzeć wilgotną gąbką i wygładzić szeroką pacą ze stali nierdzewnej. Czynność powtarzać na kolejnych fragmentach powierzchni. Tak wykonana gładź po wyschnięciu gotowa jest do malowania bez potrzeby gruntowania. Dopuszczalna temperatura otoczenia, pracy i podłoża wynosi od +10°C do +40°C.

Wygładzanie metodą szlifowania na sucho

W zależności od stopnia nierówności podłoża pierwszą warstwę gładzi należy nakładać o grubości od 1 do 5 mm. Po całkowitym wyschnięciu powierzchni, wstępne szlifowanie nierówności należy wykonywać papierem lub siatką ścierną nr 80-100. W razie konieczności ubytki i niedokładności pierwszej warstwy należy miejscowo uzupełnić zaprawą lub nałożyć następną, cieńszą warstwę. Kolejną warstwę gładzi można nakładać na poprzednią dopiero po jej całkowitym wyschnięciu oraz po usunięciu pyłu powstałego podczas szlifowania. Pył można również związać z podłożem poprzez zagruntowanie Emulsją gruntującą Megaron Dk-150. Do związywania pyłu emulsję można rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1. Do ostatecznego wyszlifowania powierzchni należy używać papieru lub gąbki ściernej nr 120-180. Dopuszczalna temperatura otoczenia, pracy i podłoża wynosi od +10°C do +40°C. Przed malowaniem konieczne jest również usunięcie pyłu z powierzchni lub związanie go z podłożem. Usuwając pył należy stosować czyste miotełki z miękkiego włosia, natomiast do związania stosować Emulsję gruntującą Megaron Dk-150. Gruntowanie należy wykonywać przy użyciu wałków malarskich lub poprzez natrysk. Stosowanie pędzli jest niezalecane, ponieważ mokra powłoka gładzi jest mniej wytrzymała i zachodzi ryzyko przetarcia powierzchni. Ponadto grunt zmieszany z pyłem po związaniu może tworzyć trwałe nierówności. Po usunięciu pyłu lub wyschnięciu gruntu gładź jest gotowa do malowania.

Nakładanie metodą natryskową

Gładź Df-16 przewidziana jest również do maszynowego natrysku na podłoże. Do tego celu wymagany jest specjalistyczny sprzęt tynkarski oraz profesjonalna obsługa. W przypadku, gdy zbyt gęsta konsystencja zaprawy nie pozwala na samoczynne zasysanie przez pompę należy zaprawę rozmieszać przy użyciu wolnoobrotowej mieszarki mechanicznej z mieszadłem przeznaczonym do gładzi. Dolewanie wody do zaprawy jest niewskazane, bowiem niekorzystnie zmienia to właściwości zaprawy, w tym również obniża jej przyczepność. Pozostałe etapy pracy należy wykonywać wyżej opisaną metodą szlifowania na sucho lub bezpyłowego wygładzania.

PAKOWANIE I SKŁADOWANIE

Produkt pakowany jest w plastikowe wiadra 20 kg. UWAGA: Produkt należy przechowywać i transportować w temperaturze od 0° do +40°C. Składowanie lub transport w niewłaściwych warunkach może doprowadzić do rozwarstwienia lub zgranulowania zaprawy. Jeżeli do tego dojdzie, zaprawa nadal zachowuje swoje właściwości w zakresie wymogów normowych, jednak dla zachowania komfortu pracy konieczne jest jej wymieszanie przed zastosowaniem. UWAGA: Spiętrzanie palet jest zabronione. Nieprzestrzeganie tego zakazu grozi utratą sztywności wiader, przewróceniem się spiętrzonych palet i w konsekwencji narażeniem towaru na zniszczenie, a przebywających w pobliżu ludzi na utratę życia.

GWARANCJE

Produkt zachowuje swoje właściwości i zgodność z normą europejską EN 15824:2010 i EN 13963:2014-10 Typ 2A przez okres do 12 miesięcy od daty produkcji, o ile jest poprawnie składowany i przechowywany. Produkt posiada Deklarację Właściwości Użytkowych oraz Atest Państwowego Zakładu Higieny

 

Dane techniczne

Konsystencja tiksotropowa pasta
Przyczepność do podłoża ≥ 0,3 MPa
Reakcja na ogień Klasa A2 – s1, d0
Wydajność: ok. 1 kg/m2 przy warstwie 0,5 mm
Maksymalna grubość jednej warstwy 5 mm
Wytrzymałość na zginanie ≥ 260 N
Zgodność z normą europejską EN 15824 i EN 13963
Ciężar właściwy 1,65 – 1,75 kg/l
Temperatura aplikacji od +10°C do +40°C