Gładź gipsowa MASZYNOWA Gv-10

jest suchą mieszanką gipsową do zastosowań wewnętrznych przewidzianą do samodzielnego przygotowania. Dzięki specjalnie dobranym składnikom, których zastosowanie skutkuje wydłużonym czasem wiązania, gładź doskonale nadaje się do aplikacji za pomocą agregatu, ale z powodzeniem można ją również nakładać ręcznie. Podwyższona wytrzymałość obliguje zastosowanie maszynowego szlifowania jako polecanej metody wykańczania powierzchni gładzi Gv-10

Karta techniczna

kliknij aby pobrać

atest pzh

kliknij aby pobrać

Szpachlowanie ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń
Wypełnianie ubytków i pęknięć w tynkach
Łatwe szlifowanie

podatność na szlifowanie

elastyczność

PRZEZNACZENIE

Produkt służy do wykonywania metodą natryskową lub ręczną wewnętrznych gładzi gipsowych pod powłoki malarskie i tapety. Można go również używać do wypełniania ubytków i pęknięć w tynkach. Gv-10 przeznaczony jest do szlifowania mechanicznego. 

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować na metale, szkło, tworzywa sztuczne, materiały drewnopochodne oraz na bardzo gładkie prefabrykaty betonowe. Niewskazane jest również stosowanie go na podłoża zawilgocone, objęte korozją biologiczną oraz takie, w których nie zakończyły się procesy wiązania innych spoiw mineralnych. Niezalecane jest stosowanie produktu w miejscach podlegających stałemu zawilgoceniu oraz w pomieszczeniach, w których wilgotność powietrza na stałe przekracza 70%. Okresowa zwiększona wilgotność w kuchniach i łazienkach nie jest szkodliwa.

WŁAŚCIWOŚCI

Kolor Biały

Czas wiązania

Czas wiązania, czyli czas przydatności do użycia od momentu zmieszania z wodą, zależy od temperatury otoczenia oraz ilości wody użytej do zarobienia zaprawy. Dla Gv-10 czas ten został wydłużony w stosunku do typowych gładzi gipsowych w celu poprawy komfortu nakładania gładzi metodą natryskową i wynosi około 120 minut – w temperaturze +20°C i przy stosunku wody do spoiwa 1:2. Niższa temperatura oraz większa ilość wody zarobowej wydłuża czas wiązania, natomiast wyższa temperatura oraz mniejsza ilość wody czas wiązania skraca. W temperaturze poniżej 5°C reakcja wiązania niemal całkowicie ustaje.

Czas otwarty pracy

Czas otwarty pracy, czyli możliwość wyrównywania i poprawiania zaprawy nałożonej na podłoże uzależniony jest od chłonności podłoża oraz grubości nałożonej warstwy – wynosi średnio około 15 min. Gdy warstwa gładzi jest cienka, a podłoże bardzo chłonne czas ten może skrócić się do 2-3 min., natomiast w przypadku kilku milimetrowej warstwy nałożonej na niechłonne podłoże czas otwarty pracy wydłuża się praktycznie do momentu rozpoczęcia reakcji wiązania.

Czas wysychania

Czas wysychania związanego produktu zależy od grubości warstwy, temperatury otoczenia oraz warunków przewietrzania. Warstwa grubości 1 mm w wentylowanych pomieszczeniach przy temp. +20°C wysycha w ciągu 2-3 godzin. Gdy warstwa gładzi ma kilka milimetrów, a temperatura otoczenia jest niska, czas ten może przedłużyć się do kilku dni. W skrajnych przypadkach przy braku wentylacji i wysokiej wilgotności powietrza gładź nie wysycha w ogóle.

Wytrzymałość

Produkt uzyskuje pełną wytrzymałość i przyczepność dopiero po prawidłowym zakończeniu procesu wiązania i całkowitym wyschnięciu zaprawy. Zaprawa zanim wyschnie może być miękka i sprawiać wrażenie nie w pełni związanej. Podobnie jak wszystkie spoiwa gipsowe, związana zaprawa, ale jeszcze mokra ma ok. 30% wytrzymałości osiąganej po wyschnięciu. Podczas wiązania i wysychania gładź nie kurczy się.

Grubość warstwy

Zalecana grubość nakładania Gładzi Maszynowej wynosi od 1 do 5 mm, jednak w zależności od potrzeb, jednorazowo można nakładać warstwę o znacznie większej grubości, o ile pozwoli na to konsystencja zaprawy. Przy nakładaniu warstw cieńszych niż 1 mm zachodzi ryzyko odparowania wody zanim zakończy się reakcja wiązania, a co za tym idzie gładź nie uzyska właściwości nośnych. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Produkt przewidziany jest do stosowania bez gruntowania na wszelkie typowe podłoża budowlane, jak: tynki wapienne, cementowe i gipsowe, bloczki gipsowe, beton, gazobeton, płyty g-k oraz trwałe powłoki malarskie z farby emulsyjnej, ftalowej i olejnej. Wcześniejsze moczenie podłoża nie jest zalecane. Przed przystąpieniem do pracy należy usunąć pył, obsypujące się stare warstwy oraz nietrwałe powłoki malarskie, jak farba wapienna czy klejowa. Brud, tłuszcz oraz sadzę należy zmyć wodą pod ciśnieniem lub detergentami.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Do zarobienia zaprawy należy używać wyłącznie czystej wody, najlepiej pitnej, o temperaturze od +5°C do +30°C w proporcjach 0,5 l wody na 1 kg spoiwa. Zaprawę można mieszać ręcznie lub mechanicznie używając wolnoobrotowej mieszarki mechanicznej z mieszadłem przeznaczonym do gładzi gipsowych. W przypadku ręcznego mieszania suchy produkt należy wsypywać do wody, tak aby porcje produktu same namakały i opadały na dno. Czynność należy kontynuować, aż do wchłonięcia całej wody. Po dokładnym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do użycia. W przypadku mieszania mechanicznego, suchy produkt należy jednorazowo wsypać do odmierzonej ilości wody i nie czekając, aż namoknie, dokładnie wymieszać do uzyskania jednorodnej masy. Na początku mieszania zaprawa jest rzadsza, co ułatwia mieszanie. Po około 1 min. od momentu wsypania produktu do wody zaczyn gęstnieje. Po dalszych 2-3 min. gęstość zaprawy osiąga ostateczną konsystencję. W przypadku otrzymania zbyt rzadkiej lub zbyt gęstej zaprawy należy dodać odpowiednią ilość suchego produktu lub wody i ponownie wymieszać. Czynność korygowania gęstości można przeprowadzić najwyżej w ciągu pierwszych 10 minut. Zaprawę należy przygotowywać wyłącznie w nierdzewnych naczyniach pozbawionych resztek związanego gipsu.

TECHNOLOGIA PRACY

Nakładanie gładzi za pomocą agregatu

Do nakładania Gładzi Gipsowej MASZYNOWEJ rekomendowane są agregaty niskociśnieniowe o ciśnieniu do 50 bar. Przy zastosowaniu agregatu o ciśnieniu wyższym niż 50 bar istnieje duże prawdopodobieństwo, że produkt się zbryli lub zwiąże. To z kolei uniemożliwi rozprowadzenie gładzi lub w konsekwencji może nawet doprowadzić do uszkodzenia agregatu. W celu poprawnego przygotowania mieszanki używanej do aplikacji mechanicznej należy stosować się do wskazówek z pkt. “Przygotowanie zaprawy”.

Ręczne nakładanie gładzi

Gładź Gipsowa MASZYNOWA z powodzeniem może być nakładana ręcznie.

Wygładzanie na sucho

Technologia wygładzania na sucho polega na jednorazowym lub dwukrotnym nałożeniu gładzi na mokro. Po całkowitym wyschnięciu powierzchni szlifuje się nierówności metodą maszynową. Wyszlifowaną warstwę gładzi, jeżeli nadal nie jest idealnie równa, należy uzupełnić miejscowo rzadszą zaprawą, poczekać aż zwiąże, wyschnie i ponownie wyszlifować. Zeszlifowana i odpylona powierzchnia może mieć wiele drobnych dziurek, które są efektem obecności pęcherzyków powietrza w zaprawie. Należy je wypełnić rzadką zaprawą rozprowadzoną na całej powierzchni “na ostro”, tzn. trzymając pacę pod dużym kątem w stosunku do powierzchni.

Wygładzanie na mokro

Technologia wygładzania na mokro polega na trzy-czterokrotnym nakładaniu coraz cieńszych warstw, które za każdym razem niwelują coraz drobniejsze nierówności. Kolejne warstwy gładzi powinny być nakładane dopiero po związaniu poprzedniej, tj. po upływie min. 2-3 godzin. Zaprawa na kolejne warstwy powinna być rzadsza od poprzedniej. Ostatnią warstwę nakłada się na wyschniętą powierzchnię rozprowadzając zaprawę “na ostro”, tj. trzymając pacę pod dużym kątem w stosunku do powierzchni. Metoda wygładzania na mokro zapewnia mocniejszą powierzchnię, mniejsze zużycie materiału oraz brak zapylenia. Gotowa gładź gipsowa użyta na całej powierzchni nie wymaga gruntowania przed malowaniem. Gruntowanie wskazane jest jedynie dla wyrównania różnego stopnia chłonności powierzchni gładzi i innych sąsiadujących podłoży. UWAGA: W przypadku nakładania cienkich warstw nie wolno dopuścić do wyschnięcia nałożonego produktu przed upływem czasu wiązania. Do wszelkich mokrych prac należy używać czystych narzędzi z nierdzewnej stali, a do szlifowania szlifierek mechanicznych. Mokre prace należy wykonywać w temperaturze od +5°C do +30°C.temperaturze od +5 do +30°C. 

PAKOWANIE I SKŁADOWANIE

Produkt pakowany jest w trzywarstwowe papierowe worki wentylowe z jedną warstwą przeciwwilgociową. Należy go przechowywać w suchych warunkach i w nieotwartych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze od 0 do +40°C. Palety można składować jedną na drugą maksymalnie w trzech warstwach. GWARANCJE W okresie 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu producent gwarantuje normowe właściwości produktu, o ile stosowany jest zgodnie z przeznaczeniem i ogólnie przyjętą sztuką budowlaną oraz składowany jest według ww. zaleceń. Produkt posiada Deklarację Właściwości Użytkowych oraz Atest Państwowego Zakładu Higieny. DANE TECHNICZNE Początek wiązania 90 min. Zawartość spoiwa gipsowego mniej niż 50 % masy Wytrzymałość na zginanie ≥ 1,0 N/mm2 Wytrzymałość na ściskanie ≥ 2,0 N/mm2 Przyczepność do podłoża betonowego 0,9 N/mm2 Wagowe proporcje wody do produktu 0,4:1 Wydajność 1kg/dm3 zaprawy Zużycie przy warstwie 1 mm ok. 1kg/m2 Zgodność z normą europejską EN 13279 Temperatura aplikacji od +5° do +30°C Szlifowanie ręczne 7

GWARANCJE

W okresie 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu producent gwarantuje normowe właściwości produktu, o ile stosowany jest zgodnie z przeznaczeniem i ogólnie przyjętą sztuką budowlaną oraz składowany jest według ww. zaleceń. Produkt posiada Deklarację Właściwości Użytkowych oraz Atest Państwowego Zakładu Higieny. 

Dane techniczne

Początek wiązania 120 min.
Zawartość spoiwa gipsowego mniej niż 50 % masy
Wytrzymałość na zginanie ≥ 1,0 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 2,0 N/mm²
Przyczepność do podłoża betonowego 0,9 N/mm²
Wagowe proporcje wody do produktu 0,5:1
Wydajność 1kg/dm3 zaprawy
Zużycie przy warstwie 1 mm ok. 1kg/m²
Zgodność z normą europejską EN 13279
Temperatura aplikacji od +5° do +30°C
Szlifowanie maszynowe