Gładź gipsowa FINISZ Gs-1

jest suchą mieszanką gipsową do zastosowań wewnętrznych przewidzianą do samodzielnego przygotowania bezpośrednio przed zastosowaniem poprzez wymieszanie z wodą.

Karta techniczna

kliknij aby pobrać

atest pzh

kliknij aby pobrać

Szpachlowanie ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń
Wypełnianie ubytków i pęknięć w tynkach
Łatwe szlifowanie

odcień bieli

podatność na szlifowanie

elastyczność

PRZEZNACZENIE

Produkt służy do wykonywania wewnętrznych gładzi gipsowych pod powłoki malarskie i tapety. Przewidziany jest do stosowania w technologii szlifowania nierówności na sucho. Służy również do wypełniania ubytków i pęknięć w tynkach. 

PRZECIWWSKAZANIA

Produktu nie należy stosować na metale, szkło, tworzywa sztuczne, materiały drewnopochodne, na bardzo gładkie prefabrykaty betonowe oraz do montażu i łączenia płyt gipsowo-kartonowych. Niewskazane jest również stosowanie go na podłoża zawilgocone, objęte korozją biologiczną oraz takie, w których nie zakończyły się procesy wiązania innych spoiw mineralnych. Niezalecane jest stosowanie produktu w miejscach podlegających stałemu zawilgoceniu oraz w pomieszczeniach, w których wilgotność powietrza na stałe przekracza 70%. Okresowa zwiększona wilgotność w kuchniach i łazienkach nie jest szkodliwa.

WŁAŚCIWOŚCI

Kolor Jasnoszary

Czas wiązania

Czas wiązania, czyli czas przydatności do użycia od momentu zmieszania z wodą w temperaturze 20°C i przy stosunku wody do spoiwa 1:2 wynosi około 1,5 godziny. Niższa temperatura oraz większa ilość wody zarobowej wydłuża czas wiązania, natomiast wyższa temperatura oraz mniejsza ilość wody czas wiązania skraca. W temperaturze poniżej +5°C reakcja wiązania niemal całkowicie ustaje. UWAGA: Po upływie 1,5 godziny od momentu zmieszania z wodą zaprawa może być jeszcze miękka i wydawać się niezwiązana, jednak po tym czasie produkt nie nadaje się do dalszego stosowania. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może po wyschnięciu doprowadzić do spękania powierzchni lub utraty wewnętrznej spójności gładzi.

Czas otwarty pracy

Czas otwarty pracy, czyli możliwość wyrównywania i poprawiania zaprawy nałożonej na podłoże uzależniony jest od chłonności podłoża oraz grubości nałożonej warstwy – wynosi średnio około 15 min. Gdy warstwa gładzi jest cienka, a podłoże bardzo chłonne czas ten może skrócić się do 2-3 min., natomiast w przypadku kilkumilimetrowej warstwy nałożonej na niechłonne podłoże czas otwarty pracy wydłuża się praktycznie do momentu rozpoczęcia reakcji wiązania.

Czas wysychania

Czas wysychania związanego produktu zależy od grubości warstwy, temperatury otoczenia oraz warunków przewietrzania. Warstwa grubości 1 mm w wentylowanych pomieszczeniach przy temp. +20°C wysycha w ciągu 2-3 godzin. Gdy warstwa gładzi ma kilka milimetrów, a temperatura otoczenia jest niska, czas ten może przedłużyć się do kilku dni. W skrajnych przypadkach przy braku wentylacji i wysokiej wilgotności powietrza gładź nie wysycha w ogóle.

Wytrzymałość

Warstwa gładzi gipsowej uzyskuje pełną wytrzymałość i przyczepność dopiero po prawidłowym zakończeniu procesu wiązania i całkowitym wyschnięciu zaprawy. Zanim wyschnie może być miękka i sprawiać wrażenie nie w pełni związanej. Podobnie jak wszystkie spoiwa gipsowe, związana zaprawa, ale jeszcze mokra ma ok. 30% wytrzymałości osiąganej po wyschnięciu. Grubość warstwy Zalecana grubość gładzi gipsowych wynosi od 1 do 5 mm, jednak w zależności od potrzeb, jednorazowo można nakładać warstwę o znacznie większej grubości, o ile pozwoli na to konsystencja zaprawy. Przy nakładaniu warstw cieńszych niż 1 mm zachodzi ryzyko odparowania wody zanim zakończy się reakcja wiązania, a co za tym idzie gładź nie uzyska właściwości nośnych pod powłoki malarskie lub tapety. Podczas wiązania i wysychania nie kurczy się.

Grubość warstwy

Zalecana grubość gładzi gipsowych wynosi od 1 do 5 mm, jednak w zależności od potrzeb, jednorazowo można nakładać warstwę o znacznie większej grubości, o ile pozwoli na to konsystencja zaprawy. Przy nakładaniu warstw cieńszych niż 1 mm zachodzi ryzyko odparowania wody zanim zakończy się reakcja wiązania, a co za tym idzie gładź nie uzyska właściwości nośnych pod powłoki malarskie lub tapety. Podczas wiązania i wysychania nie kurczy się.


PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Do zarobienia zaprawy należy używać wyłącznie czystej wody, najlepiej pitnej o temperaturze od +5 do +30°C w proporcjach 0,4 l wody na 1 kg spoiwa. Zaprawę można mieszać ręcznie lub mechanicznie używając mieszadeł elektrycznych. W przypadku ręcznego mieszania suchy produkt należy wsypywać do wody, tak aby porcje produktu same namakały i opadały na dno. Czynność należy kontynuować, aż do wchłonięcia całej wody. Po dokładnym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do użycia. W przypadku mieszania mechanicznego, suchy produkt należy jednorazowo wsypać do odmierzonej ilości wody i nie czekając, aż namoknie, dokładnie wymieszać do uzyskania jednorodnej masy. Na początku mieszania zaprawa jest rzadsza, co ułatwia mieszanie. Po około 1 min. od momentu wsypania produktu do wody zaczyn gęstnieje. Po dalszych 2-3 min. gęstość zaprawy osiąga ostateczną konsystencję. W przypadku otrzymania zbyt rzadkiej lub zbyt gęstej zaprawy należy dodać odpowiednią ilość suchego produktu lub wody i ponownie wymieszać. Czynność korygowania gęstości można przeprowadzić najwyżej w ciągu pierwszych 10 minut. Zaprawę należy przygotowywać wyłącznie w nierdzewnych naczyniach pozbawionych resztek związanego gipsu. 

 

TECHNOLOGIA PRACY
Zalecaną technologią wygładzania jest szlifowanie na sucho. Technologia ta polega na jednorazowym lub dwukrotnym nałożeniu gładzi na mokro, a po całkowitym wyschnięciu powierzchni zeszlifowaniu nierówności papierem ściernym lub gąbką do szlifowania nr 80-120. Wyszlifowaną warstwę gładzi, jeżeli nadal nie jest idealnie równa, należy odpylić, uzupełnić miejscowo rzadszą zaprawą, poczekać aż zwiąże, wyschnie i ponownie wyszlifować drobniejszą gąbką nr 180-240. Zeszlifowana i odpylona powierzchnia może mieć wiele drobnych dziurek, które są efektem obecności pęcherzyków powietrza w zaprawie. Należy je wypełnić rzadką zaprawą rozprowadzoną na całej powierzchni “na ostro”, tzn. trzymając pacę pod dużym kątem w stosunku do powierzchni. Gotowa gładź gipsowa użyta na całej powierzchni nie wymaga gruntowania przed malowaniem. Gruntowanie wskazane jest jedynie dla wyrównania różnego stopnia chłonności farby przez powierzchnię gładzi i inne sąsiadujące podłoża. UWAGA: W przypadku nakładania cienkich warstw nie wolno dopuścić do wyschnięcia nałożonego produktu przed upływem czasu wiązania. Do wszelkich mokrych prac należy używać czystych narzędzi z nierdzewnej stali, a do szlifowania siatek ściernych. Mokre prace należy wykonywać w temperaturze od +5 do +30°C. 

PAKOWANIE I SKŁADOWANIE
Produkt pakowany jest w trzywarstwowe papierowe worki wentylowe z jedną warstwą przeciwwilgociową. Należy go przechowywać w suchych warunkach i w nieotwartych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze do 0 do +40°C. Palety można składować jedną na drugą maksymalnie w trzech warstwach. GWARANCJE W okresie 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu producent gwarantuje normowe właściwości produktu, o ile stosowany jest zgodnie z przeznaczeniem i ogólnie przyjętą sztuką budowlaną oraz składowany jest według ww. zaleceń. Produkt posiada Deklarację Właściwości Użytkowych oraz Atest Państwowego Zakładu Higieny. DANE TECHNICZNE Początek wiązania 90 min. Zawartość spoiwa gipsowego mniej niż 50 % masy Wytrzymałość na zginanie ≥ 1,0 N/mm2 Wytrzymałość na ściskanie ≥ 2,0 N/mm2 Przyczepność do podłoża betonowego 0,9 N/mm2 Wagowe proporcje wody do produktu 0,4:1 Wydajność 1kg/dm3 zaprawy Zużycie przy warstwie 1 mm ok. 1kg/m2 Zgodność z normą europejską EN 13279 Temperatura aplikacji od +5° do +30°C Szlifowanie ręczne 7

GWARANCJE
W okresie 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu producent gwarantuje normowe właściwości produktu, o ile stosowany jest zgodnie z przeznaczeniem i ogólnie przyjętą sztuką budowlaną oraz składowany jest według ww. zaleceń. Produkt posiada Deklarację Właściwości Użytkowych oraz Atest Państwowego Zakładu Higieny. 

Dane techniczne

Początek wiązania 90 min.
Zawartość spoiwa gipsowego mniej niż 50 % masy
Wytrzymałość na zginanie ≥ 1,0 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 2,0 N/mm²
Przyczepność do podłoża betonowego 0,9 N/mm²
Wagowe proporcje wody do produktu 0,4:1
Wydajność 1kg/dm3 zaprawy Zużycie przy warstwie 1 mm ok. 1kg/m²
Zgodność z normą europejską EN 13279
Temperatura aplikacji od +5° do +30°C
Szlifowanie ręczne