Klej do płytek dekoracyjnych
DEKORFIX Dw-13

jest klejem dyspersyjnym przeznaczonym do natychmiastowego montażu płytek i okładzin na ścianach we wnętrzach budynków. Pod względem fizycznym stanowi mieszankę surowców mineralnych, dyspersji polimerowej, chemicznych dodatków modyfikujących oraz wody. Ma konsystencję gęstej pasty. Wiąże i twardnieje w wyniku odparowania wody z zaprawy – wiązanie jest procesem nieodwracalnym.

Karta techniczna

kliknij aby pobrać

atest pzh

kliknij aby pobrać

elastyczność

klasa przyczepności

JAK WIĄŻE GOTOWY KLEJ DYSPERSYJNY?

Obejrzyj krótki film w którym wyjaśniamy w jaki sposób zachowują się kleje dyspersyjne.

ZAKRES STOSOWANIA

Klej Dw-13 przeznaczony jest do mocowania wszystkich typów ściennych elementów dekoracyjnych z cementu, gipsu, ceramiki, konglomeratów, tworzyw sztucznych oraz syntetycznego kamienia. Szczególne właściwości kleju pozwalają przykleić płytki na każde stabilne, równe i chłonne podłoże budowlane; szczególnie polecany na tynki gipsowe, cementowe i cementowo-wapienne, podłoża drewnopochodne i odkształcalne jak płyty g-k lub OSB.

PRZECIWWSKAZANIA

Głównym ograniczeniem zastosowania kleju są miejsca, w których brak jest możliwości odparowania wody z zaprawy, a tym samym niemożliwy jest prawidłowy przebieg procesu wiązania spoiwa polimerowego. Producent nie zaleca stosowania kleju na podłoża niechłonne takie jak stara glazura, szczelnie wibrowany beton itp. Przy takim zastosowaniu znacząco wydłuża się czas stabilizacji płytek oraz możliwość lekkiego obciążenia powierzchni. Zastosowanie kleju jest stanowczo zabronione na zewnątrz, w miejscach takich jak baseny, brodziki, tarasy, balkony oraz wszelkie odkryte posadzki, gdzie płytki są często lub na stałe zanurzone w wodzie albo narażone na zaleganie topniejącego śniegu. Nie zasadne jest wyrównywanie podłoża klejem Dw-13, gdyż proces odparowania w warstwie płaskiej jest długotrwały.

WŁAŚCIWOŚCI

Elastyczność

Cechą charakterystyczną klejów polimerowych jest ogromna elastyczność, która jest nieporównywalnie większa od najbardziej elastycznych klejów cementowych. Podczas gdy odkształcalność klejów cementowych na poziomie 5 mm uważana jest za bardzo wysoką i zaliczana jest zgodnie z normą do klasy S2, czyli do klejów wysoko odkształcalnych, klej Dw-13 gwarantuje odkształcalność na kilkakrotnie większym poziomie. 

Komfort pracy

Klej Dw-13 jest gotowy do zastosowania natychmiast po otwarciu wiadra. Znacząco podnosi to komfort pracy i przyczynia się do oszczędności czasu pracy, która jest wynikiem pominięcia szeregu czynności związanych z przygotowaniem zaprawy cementowej takich jak: nalewanie wody, dozowanie suchej zaprawy, podłączanie mieszadeł do prądu, mieszanie, czekanie na ponowne zamieszanie, mycie mieszadeł, wreszcie zwijanie mieszadeł po pracy. Zajmuje to nawet do 10 % czasu pracy wykwalifikowanego kafelkarza.

Czas wiązania

Czas wiązania kleju ściśle uzależniony jest od tempa odparowania wody z zaprawy, co z kolei zależne jest głównie od ilości kleju użytego na jednostkę powierzchni, rodzaju i wilgotności podłoża, grubości fug oraz temperatury i wilgotności otoczenia. Proces wiązania kleju rozpoczyna się wzdłuż spoiny, gdzie zaprawa najszybciej stabilizuje płytki. Pomimo iż płytki można obciążać stosunkowo szybko, czas wiązania kleju pod całą powierzchnią płytek trwa znacznie dłużej i w największym stopniu zależy od formatu płytek oraz chłonności podłoża. Orientacyjnie można przyjąć, że okres ten jest porównywalny z czasem dojrzewania klejów cementowych. Przy temp. ok. +20°C i użyciu pacy 4 mm lekkie obciążenie można stosować po ok. 48 h, a pełną wytrzymałość mechaniczną powierzchnia uzyskuje po min. 14 dniach. UWAGA: W temp. powietrza i podłoża poniżej +8°C proces wiązania nie zachodzi w ogóle. Pomimo odparowania wody z zaprawy produkt nie uzyskuje wewnętrznej spójności i odpowiedniej przyczepności do podłoża.

Przyczepność

Przyczepność kleju Dw-13 mierzona po 14 dniach sezonowania w temp. od +21°C do +25°C i wilgotności względnej otoczenia 45 – 50%, wykazuje wytrzymałość dwukrotnie wyższą od wymagań normy.

Odporność na działanie wody

Wyschnięty i związany klej Dw-13 po krótkotrwałym zanurzeniu w wodzie np. podczas zmywania powierzchni płytek lub w wyniku awaryjnego zalania nie traci swoich właściwości użytkowych. Jednak długotrwałe zaleganie w wodzie powoduje spadek jego twardości i stopniowe obniżanie przyczepności. Badania wytrzymałości po 14 dniach zanurzenia w wodzie wykazują znaczący spadek przyczepności poniżej wymagań normy.

Kolor

Głównym składnikiem kleju Dw-13 są naturalne kruszywa dolomitowe, których kryterium doboru nie jest kolor lecz frakcja uziarnienia, stąd barwa poszczególnych partii produktu może być nieznacznie zróżnicowana – od kremowej po jasno – szarą.

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Klej należy nakładać wyłącznie na podłoże czyste, suche, stabilne i równe. Stopień nierówności podłoża nie powinien przekraczać 2 mm na długości 2 m. Jeżeli podłoże wykazuje większe nierówności należy je wyrównać poprzez zastosowanie odpowiedniej masy wyrównującej. Do wyrównywania podłoża nie należy stosować kleju Dw-13. Przed wyłożeniem płytek należy się upewnić, iż podłoże jest całkowicie suche i odpowiednio wysezonowane. W przypadku zapylenia powierzchni lub konieczności wzmocnienia podłoża należy je zagruntować Emulsją Gruntującą Megaron D-150. Gruntowanie podłoża zwiększa przyczepność płytek niemal w każdym przypadku. Skuteczność tego zabiegu zależy od rodzaju podłoża – im podłoże jest słabsze, tym bardziej gruntowanie jest celowe, jednak należy mieć na uwadze, iż zastosowanie hydroizolacji bądź zagruntowanie powierzchni wydłuża czas wysychania i stabilizacji kleju.

TECHNOLOGIA PRACY

Do nakładania kleju producent zaleca stosowanie pacy zębatej w celu uzyskania powierzchni głęboko rowkowanej. Wielkość zębów należy dostosować do rozmiaru płytek oraz chłonności podłoża. Rekomendowana wielkość zębów pracy wynosi 6-8 mm. Zdecydowanie nie zaleca się moczyć płytek ani podłoża, jak również rozcieńczać kleju wodą czy dodawać innych substancji. Celem uplastycznienia konsystencji klej można przemieszać. Płytki układać na styk lub z fugą dociskając do podłoża w sposób umiarkowany, tak aby pozostawić kanały wentylacyjne. Przy użyciu zbyt dużej siły docisku klej zleje się pod płytką w jednolity „placek” co znacznie wydłuży czas wysychania kleju. Metoda układania dpłytki na tzw. „placki” jest niepoprawna. Spoiny fugować dopiero po ustabilizowaniu płytek, ale nie wcześniej niż po 24 godz. 

PAKOWANIE I SKŁADOWANIE

Produkt pakowany jest w wiadra plastikowe zamykane pokrywką z zamkiem. Wiadra wyposażone są w plastikowe uchwyty. UWAGA: Produkt należy przechowywać w temperaturze od 0°C do +30°C. Spiętrzenie palet jest zabronione. Nieprzestrzeganie tego zakazu grozi utratą sztywności wiader, przewróceniem się spiętrzonych palet i w konsekwencji narażeniem towaru na zniszczenie, a przebywających w pobliżu ludzi na utratę życia lub zdrowia.

GWARANCJE

Produkt zachowuje swoje właściwości i zgodność z normą europejską EN 12004:2007+A1:2012 przez okres 12 miesięcy od daty produkcji, o ile jest poprawnie składowany i przechowywany. Produkt posiada Deklarację Właściwości Użytkowych oraz Atest Państwowego Zakładu Higieny.

Dane techniczne

Konsystencja gęsta pasta 
Klasa D1
Wytrzymałość początkowa na ścinanie ≥ 1,0 N/mm²
Wytrzymałość po starzeniu termicznym ≥ 1,0 N/mm²
Wydajność dla pacy o zębach szerokości:
6 mm ok 2,7 kg/m²
8 mm ok. 3,6 kg/m²
Zgodność z normą europejską 12004:2007 + A1:2012
Temperatura aplikacji od +8°C do +30°C
Możliwość niewielkiego obciążania 48 h
Całkowite obciążenie po 14 dniach