PROMOCJA NR 1
ZEROWE RYZYKO

Zapłacisz za towar od Megaron S.A.
dopiero po jego sprzedaży!

Płatnik otrzymuje od Megaron S.A. towar za który płaci dopiero jak go sprzeda.

Korzyści:

 1. Płacisz za towar, który sprzedasz
 2. Możliwość zwrotu towaru
 3. Niższa cena przez cały okres trwania promocji
 4. Rabat 2% przy zamówieniach niepełnosamochodowych
 5. Rabat 3% przy zamówieniach pełnosamochodowych

Warunki: 

 1. Podpisanie umowy dotyczącej prowadzenia Składu Konsygnacyjnego
 2. Maksymalna wartość zamówienia to suma zamówień ze stycznia i lutego 2020 (dla nowych klientów wartość określa Dyrektor Finansowy – patrz punkt 6)
 3. Zatowarowanie składu w Czerwcu 2020
 4. Maksymalny czas trwania składu do Listopada 2020
 5. Na koniec każdego miesiąca przesłanie drogą elektroniczną na adres sklad.konsygnacyjny@megaron.com.pl informacji ile i jaki Asortyment został sprzedany
 6. Promocja może zostać zaoferowana nowym Płatnikom, ale pod warunkiem ich uprzedniego zatwierdzenia przez Dyrektora Finansowego, który określi również maksymalną wartość składu

Informacje dodatkowe:

 1. Faktury będą wystawiane na każdą prośbę klienta nie rzadziej niż raz w miesiącu
 2. Każdy magazyn Płatnika to osobny Skład Konsygnacyjny
 3. Ilość Składów Konsygnacyjnych jest ograniczona
 4. Promocja nie łączy się z promocją transportową
 5. Zamawiając towar na Skład konsygnacyjny wyklucza się promocje towarowe
 6. Płatnik w czasie trwania umowy o Skład Konsygnacyjny może złożyć zamówienie z pominięciem składu które zostanie zafakturowane na zasadach ogólnych

PROMOCJA NR 2
długi termin płatności

Wydłużamy termin płatności
nawet do 90 dni!

Promocja polega na wydłużeniu standardowych terminów płatności.

Korzyści:

 1. Termin płatności wydłużony maksymalnie do 90 dni
 2. Możliwość zwrotu zamówionego towaru

Warunki:

 1. Z promocji może skorzystać każdy płatnik który ma przyznany kredyt kupiecki
 2. Terminowe regulowanie zobowiązań Płatnika wobec Megaron – weryfikowane za pomocą tabeli (Wydłużony Termin Płatności) przez Dyrektora Finansowego
 3. Promocja obowiązuje wyłącznie na zamówienia złożone w Czerwcu 2020

Informacje dodatkowe:

 1. Promocja łączy się ze wszystkimi pozostałymi ofertami z pominięciem składu konsygnacyjnego
 2. Niesprzedana część zamówienia może zostać zwrócona w terminie 90 dni od daty jego dostarczenia

PROMOCJA NR 3
transport po kosztach

Promocja transportowa,
otrzymaj dodatkowy rabat.

Płatnik otrzymuje dodatkowy rabat uzależniony od zamówionej ilości palet sypkich i mokrych.

Korzyści:

 1. Uzyskanie dodatkowego rabatu w wysokości do 3%

Warunki:

 1. Wysokość dodatkowego rabatu zależy od łącznej ilości palet sypkich i mokrych zamówionych w jedno miejsce dostawy
 2. Wysokość rabatu określa poniższa tabela “Promocja Transportowa”
 3. Promocja obowiązuje na zamówienia dostarczone w Czerwcu 2020

Informacje dodatkowe:

 1. Z promocji wykluczone są Kleje Cementowe oraz Klej Gipsowy Gl-5
 2. Promocja łączy się z wydłużonym terminem płatności, promocjami towarowymi oraz umownym rabatem transportowym

PROMOCJA NR 4
klej gipsowy w super cenie

Kup Klej Gipsowy Gl-5 20 kg
za jedyne 8,99 zł netto.

Płatnik może kupić Klej Gipsowy Gl-5 20 kg za jedyne 8,99 zł netto.

Korzyści:

 1. Najniższa cena kleju gipsowego na rynku

Warunki:

 1. Promocja obowiązuje na zamówienia dostarczone w Czerwcu 2020
 2. Za każde zamówienie o wartości min. 3000 zł klient może kupić w promocyjnej cenie jedną paletę Kleju Gl-5 20 kg

Informacje dodatkowe:

 1. Promocja nie łączy się z Promocją Transportową
 2. Z promocji może skorzystać każdy Płatnik
 3. Promocja na Klej Gipsowy wyklucza promocję towarową na ten Asortyment
 4. Ilość palet w cenie promocyjnej jest ograniczona
 5. Do wartości zamówienia liczone są wszystkie Asortymenty poza Klejem Gl-5 20 kg
 6. Sprzedaż Kleju Gipsowego Gl-5 w cenie promocyjnej nie wlicza się do realizacji Planu

UWAGA!
Promocję numer 2 można łączyć z promocją numer 3 i 4. Pozostałe promocje nie łączą się.

Informacje zawarte na stronie stanowią wyłącznie informacje handlowe, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Megaron S.A.

ul. Pyrzycka 3 e,f, 70-892 Szczecin

NIP 852-05-08-938, REGON 810403202,

KRS 0000301201

Numer BDO 000006191

Wszelkie prawa zastrzeżone Megaron S.A. 2020. Filmy promocyjne: Remedy-Brand